ความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอล

By | 17/04/2019

กีฬาบาสเกตบอลถือเป็นกีฬาที่มีชื่อเสียงและเป็นกีฬาที่ มีผู้คนนิยมเล่นไม่ออกเพราะกีฬาบาสเกตบอลนั้น เป็นกีฬาที่เล่นแล้วสนุกสนานได้ออกกำลังกายเคลื่อนไหวทุกส่วนเป็นอย่างดีและยังบรรจุเข้าในหลักสูตรของการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานในประเทศไทยอีกด้วยวันนี้เรามีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอลมาฝากไปดูกันเลยว่าเป็นอย่างไร

หากพูดถึงประวัติความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอลจะเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ.1897 ที่ครูสอนวิชาพละศึกษา ที่ชื่อว่า Dr.Jame A.Naismith จาก The International Y.M.C.A. Training School ที่รัฐ Massachusetts ซึ่งได้รับให้คิดค้นกีฬาที่สามารถจะเล่นในร่มได้และต้องเป็นกีฬาที่มีความเหมาะสมเพราะเป็นช่วงฤดูหนาวจึงให้เล่นในร่ม เขาจึงได้พยายามที่จะดัดแปลกีฬาที่เล่นกันอยู่แล้ว โดยที่เขาได้ดัดแปลกีฬาเบสบอลกับกีฬาอเมริกันฟุตบอลเข้าด้วยกัน และได้จัดให้มีการเล่นขึ้นซึ่งการเล่นครั้งแรกเขาได้นำตะกร้าและลูกฟุตบอลมาใช้เป็นอุปกรณ์ในการเล่นกีฬาที่เขาได้คิดค้นขึ้นนี้ เขาได้นำตะกร้าไปแขวนไว้ที่ข้างผนังของห้องจากให้ให้นักกีฬานำลูกบอลมาโยนให้เขาตะกร้าให้ได้ แต่สมัยนั้นได้แบ่งผู้เล่นออกเป็นข้างละ 7 คน โดยแข่งกันในพื้นที่สนามเล็กๆ เท่านั้น และในการเล่นครั้งแรกนั้นผลปรากฏว่า ผู้เล่นเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและตื่นเต้นแต่ตอนนั้นการเล่นยังขาดความเป็นระเบียบอยู่ มีการปะทะกันรุนแรงเช่นการเตะการชนกันและการผลักกัน ถือว่าเป็นการใช้ความรุนแรงจะมา Dr.Jeme แล้วตั้งกติกาการเล่นขึ้นมาเพื่อป้องกันความรุนแรง ห้ามพูดเล่นปะทะเนื้อต้องตัวกันและก็ได้วางกฎระเบียบไว้ 4 หลักใหญ่ๆคือ

  1. นักกีฬาที่ครอบครองลูกบอลนั้นจะต้องอยู่กับที่ ห้ามเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ไปไหน
  2. ประตูที่ใช้เล่นหรืออยู่ตะกร้าจะต้อง มีอยู่เหนือศีรษะของนักกีฬาที่เข้าเล่น แล้วก็มีอยู่ขนานกับพื้นเสมอ
  3. หากนักกีฬาคนไหนถือลูกบอลอยู่ สามารถครองบอลไว้นานเท่าไหร่ก็ได้ โดยคู่ต่อสู้ไม่มีสิทธิ์ที่จะถูกเนื้อต้องตัวผู้ที่ถือบอลอยู่
  4. หากมีการใช้ความรุนแรงในการเล่นกีฬาเด็ดขาด

และเขาก็ยังจะปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบให้ดีขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะให้ได้มากที่สุด และก็ได้เปลี่ยนตัวผู้เล่นเป็นฝ่ายละ 5 คนเพื่อให้เหมาะสมกับเนื้อที่สนามและยังได้เขียนกติกาไว้อีกจำนวน 13 ข้อขึ้นมาใหม่และยังใช้จนถึงกระทั่งทุกวันนี้

สำหรับความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอลเป็นประวัติคร่าวๆที่เรานำมาฝากบอกว่าผู้ที่สนใจจะได้ความรู้จากข้อมูลที่เรานำมาฝากในวันนี้ไม่มากก็น้อย