วิธีการพัฒนาความเร็วของนักกีฬา

By | 22/05/2019

ความเร็วถือว่าเป็นทักษะพื้นฐานสำคัญของนักกีฬาอีกประการหนึ่งที่นักกีฬาทุกคนจะต้องมีความเร็วจะได้มานั้นจะต้องขึ้นอยู่กับการฝึกซ้อมไม่กินแล้วจะต้องมีการฝึกซ้อมความเร็วอย่างสม่ำเสมอสำหรับการฝึกซ้อมความเร็วจะต้องพิจารณาถึงตัวแปรของการฝึกซ้อมในด้านต่างๆวันนี้เราจะมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาความเร็วมาฝากไปดูกันเลยว่าเป็นอย่างไร

  1. สำหรับวิธีการพัฒนาความเร็วของนักกีฬาวิธีแรกนั้นเป็นยอดของความหนักของการฝึกซ้อมซึ่งจะนำมาใช้ควรอยู่ระหว่างความหนักต่ำกว่าสูงสุดและความหนักสูงสุดแต่ถ้านักกีฬาต้องการที่จะปรับปรุงเทคนิคทักษะให้ถูกต้องนักกีฬาอาจใช้ความหนักปานกลางและบางครั้งความหนักต่ำกว่าสูงสุดแต่อย่างไรก็ตามผลของการฝึกซ้อมที่ดีจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการฝึกซ้อมใช้ความหนักในการฝึกซ้อมอย่างเหมาะสมการฝึกซ้อมความเร็วควรปฏิบัติหลังจากมีการอบอุ่นร่างกายอย่างเพียงพอและนอกจากนั้นการฝึกซ้อมความเร็วควรปฏิบัติเมื่อร่างกายได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอคือหลังจากวันหยุดหรือวันที่ปฏิบัติการฝึกซ้อมที่มีความหนักต่ำ
  2. ต่อมาคือระยะเวลาการฝึกซ้อมการฝึกซ้อมความเร็วถ้ามีระยะเวลาของการฝึกซ้อมน้อยการฝึกซ้อมจะเป็นผลต่อทางด้านความเร่งความเร็วถ้าระยะเวลาของการฝึกซ้อมสั้นมากและนักกีฬาไม่สามารถก้าวขึ้นไปถึงความเร็วสูงสุดผลที่ได้รับจะเป็นเพียงการปรับปรุงขึ้นของการเร่งความเร็วเพียงอย่างเดียวการฝึกซ้อมจึงควรใช้ทางระยะเวลาการฝึกซ้อมสั้นและระยะเวลาการฝึกซ้อมนานระยะเวลาการฝึกซ้อมนานจะช่วยเพิ่มความเร็วสูงสุดและความอดทนแบบไม่ใช้ออกซิเจนอย่างไรก็ตามเมื่อนักกีฬาไม่สามารถรักษาระดับความเร็วสูงสุดไปได้เป็นผลของความเมื่อยล้าการฝึกซ้อมกีฬา
  3. ต่อมาเป็นปริมาณการฝึกซ้อมการฝึกซ้อมความเร็วนั้นจะเป็นปกติจะก่อให้เกิดความเครียดของระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นปริมาณการฝึกซ้อมที่นำมาจึงควรเป็นปริมาณต่ำในปริมาณการฝึกซ้อมจะขึ้นอยู่กับความหนักของการฝึกซ้อม
  4. ความหนักของการฝึกซ้อมปกติปริมาณการใช้พลังงานขณะฝึกซ้อมความเร็วต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการฝึกซ้อมความอดทนและอย่างไรก็ตามเมื่อคิดปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยเวลาจะพบว่ามีค่าสูงกว่าหลายประเภทการฝึกซ้อมซึ่งจะช่วยให้อธิบายได้ว่าทำไมความเมื่อยล้าจึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในการฝึกซ้อมความเร็วด้วยเหตุนี้การฝึกซ้อมในแต่ละครั้งนักกีฬาควรปฏิบัติการออกกำลังกายที่มีความหนักสูงสุดเพียงจำนวน 5-6 ครั้งและมีความบ่อย 2-4 ครั้งต่อสัปดาห์

การฝึกทักษะความเร็วจะต้องปฏิบัติตามระดับความยากง่ายของวิธีการ ซึ่งจะแตกต่างกันตามรูปแบบของการเคลื่อนไหวความสมดุลของร่างกายและการปรับให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีและต้องปฏิบัติอย่าให้ร่างกายได้รับความบาดเจ็บจะดีที่สุด