กติกาของ อุปกรณ์ในการเล่นตะกร้อข้ามตาข่าย

By | 09/09/2019

สำหรับ การเล่นตะกร้อประเภทตะกร้อข้ามตาข่ายถือว่าเป็นประเภทที่ได้รับความนิยม มากกว่าประเภทอื่นๆ เพราะมีรูปแบบการเล่นที่สนุกสนาน

และถือว่าเป็นกีฬาพื้นฐานที่แต่ละโรงเรียน ใช้แข่งขันกันเลยทีเดียววันนี้เราจะมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับกติกาของอุปกรณ์ในการเล่นตะกร้อข้ามตาข่ายไปดูกันเลยว่าเป็นอย่างไรบ้าง

  1. สำหรับกติกาของอุปกรณ์แรกคือ ลูกตะกร้อลูกตะกร้อนั้นจะต้องสานด้วยหวาย 6 เส้นขึ้นไปและต้องเป็นรูปทรงกลมขนาดโตวัดโดยรอบไม่น้อยกว่า 16 นิ้วและต้องไม่เกิน 17 นิ้ว น้ำหนักของตะกร้อที่ใช้ในการแข่งขันที่เป็นมาตรฐานก็คือ จะต้องไม่น้อยหรือไม่เบากว่า 170 กรัมและจะต้องไม่หนักกว่า 220 กรัมหากแข่งขันทุกครั้งควรใช้ลูกตะกร้อของคณะกรรมการที่ได้จัดไว้ให้ในสนาม
  2. อุปกรณ์ต่อมาคือตาข่ายตาข่ายนั้นจะต้องทำด้วยด้ายย้อมฝาดเส้นเล็กมีตากว้างยาว 3/4 นิ้วฟุต หรือ 0.01 9 เมตรตาข่ายจะต้อง ถึงให้ตึงจากเสาหนึ่งถึงอีกเสาหนึ่งและจะต้องกว้าง 2 ฟุต 6 นิ้ว หรือ 0.7 เมตร ริมบนของตาข่ายจะต้องห่างจากพื้นสนามตอนจุดกลางสนาม 5 ฟุตหรือ 1.524 เมตรและที่เสาจะต้องสูงจากพื้นสนาม 5 ฟุต 1 นิ้วหรือ 1.55 เมตรตอนบนของตาข่ายติดแถบผ้า สีขาวพับ 2 ขนาดกว้าง 3 นิ้วหรือ 0.07 6 เมตรมีเชือกหรือลวดร้อยกลางตลอดแถบผ้านี้และถึงให้ตึงไว้ให้ได้ในระดับกับหัวเสาทั้งสอง ข้าง
  3. สำหรับสาวสาวจะต้องสูง 5 ฟุต 1 นิ้วหรือ 1.55 เมตร จากพื้นสนามและจะต้องมั่นคงพอที่จะรักษาตาข่ายที่กล่าวไว้ ได้อย่างมั่นคง แล้วจะต้องตั้งอยู่ที่ตรงกับเส้นแบ่งเขต ข้างสนาม การแข่งขันประเภทเดี่ยวจะต้องใช้วิธีหนึ่งวิธีใดที่แสดงให้เห็นว่าเส้นเขตข้างอยู่ใต้ตาข่ายเช่นใช้เสาบางบางหรือวัตถุอันหนึ่งมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1 ½  นิ้วฟุตหรือ 0.038 เมตรไว้ที่เขตข้างให้ตั้งชี้มาทางตาข่าย
  4. และสุดท้ายคือสนาม ในการทำสนามร้านจะต้องมีการ แบ่งเส้นของสนามซึ่งเส้นกลางจะแบ่งสนามออกเป็น 2 ส่วนเท่าๆกันส่วนหนึ่งอยู่ในสนาม ส่งรูปข้างขวาอีกส่วนหนึ่งอยู่ในสนามส่งลูกข้างซ้ายส่วนกว้างของเส้นส่งลูกสั้นและเส้นส่งลูกยาวจะต้องรวมอยู่ในความยาว 13 ฟุตหรือ 3.96 เมตรของสนามส่งลูกและเส้นกว้างของเส้นเขตต่างๆจะต้องรวมอยู่ในความกว้างและความยาวของสนามที่กำหนดไว้

เป็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับกติกาของอุปกรณ์ต่างๆสำหรับกีฬาเล่นตะกร้อข้ามตาข่ายที่เรานำมาฝากในวันนี้ความเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่สนใจในกีฬาชนิดนี้คงจะได้รับประโยชน์จากบทความที่เรานำมาฝากนี้ได้ไม่มากก็น้อย