การพนันฟุตบอล วัฒนธรรมแฟนบอลในสังคมสมัยใหม่

By | 29/07/2018

  เมื่อกีฬาฟุตบอลกลายมาเป็นธุรกิจ กระแสความนิยมในฟุตบอลก็ลุกลามไปทั่ว ความชื่นชอบฟุตบอลที่เต็มไปด้วยสีสัน และความบันเทิง ก็มีการเปลี่ยนสถานะจาก “ผู้ชม” มาเป็น “แฟนบอล”  มีความใกล้ชิด และมีความรู้สึกผูกพันกับทีมสโมสรและนักฟุตบอลที่พวกเขาชื่นชอบ

จึงอาจกล่าวได้ว่าฟุตบอลถือเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในสังคมสมัยใหม่ แฟนบอลส่วนใหญ่ก็จะเป็นบุคคลที่ใช้ชีวิตกับการทำงานในเมือง การดำรงชีวิตผูกติดกับพื้นที่และเวลา ด้วยเหตุนี้ การเชียร์ทีมฟุตบอลที่ตัวเองรักในกิจกรรมช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์จึงเป็นสิ่งสำคัญและและมีความหมายอย่างยิ่ง และการเล่นพนันบอลก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ “วัฒนธรรมแฟน”

การรวมตัวของกลุ่มแฟนบอลจำนวนมากในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นั้น มักจะพบเห็นทั่วไปตามพื้นที่สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นสนามฟุตบอล ร้านค้า ผับ บาร์ เพื่อชมเกมการแข่งขันทีมสโมสรที่พวกเขาชื่นชอบ ทั้งนี้ก็เพื่อการแสดงอัตลักษณ์ของกลุ่มที่แตกต่างหลากหลาย และมิตรสหายในกลุ่มเพื่อน  ในแง่หนึ่งจึงสะท้อนให้เห็นถึงระบวนการที่กลุ่มแฟนบอลเหล่านี้พยายามที่จะแสวงหา “ชุมชน” ซึ่งในสังคมสมัยใหม่นั้น แทบจะไม่มีพื้นที่เหล่านี้ให้ กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ ในการดำรงชีวิตของสังคมคนเมือง มีแนวโน้มกดดันให้ผู้คนรู้สึกไม่มั่นคง ไม่มีตัวตน ไร้อำนาจ และตกอยู่ในเงื่อนไข ปัญหาเหล่านี้เป็นตัวผลักดันให้พวกเขาออกจากบ้าน มาแสวงหาพื้นที่และกิจกรรมที่แสดงความเป็นตัวตน ร่วมกันสร้างพื้นที่ชุมชน ที่ตอบสนองอารมณ์ ความหวยหาได้ ดังนั้นการรวมกลุ่มแฟนบอล หรือแม้แต่การเล่นพนันบอล ก็ถือว่าเป้นส่วนหนึ่งของการสร้างอัตลักษณ์กลุ่ม และความเป็นชุมชนของแฟนบอล

หากมองในอีกแง่หนึ่งนั้น การเล่นพนันทายผลฟุตบอลจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมแฟนละอุตสาหกรรมฟิตบอล   ที่เติบโตไปควบคู่กับการขยายตัวขึ้นของพื้นที่แบบเมืองและการก่อตัวของชนชั้นใหม่ในสังคมไทย กล่าวอีกอย่างหนึ่งคือ การพนันบอลถือว่าเป็นกิจกรรมวัฒนธรรมที่มีความหมายมากกว่า การเล่นเพื่ออาชนะ หรือการเล่นเพื่อหาเงิน แต่เป็นกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมของ “การเล่นเพื่อใช้ชีวิต” เพื่อแสดงความสามารถ การคาดคะเน ทำนายผลการแข่งขัน และความสนุกสนาน

การเล่นพนันบอล เป็นไปเพื่อเสริมสร้างความท้าทายให้กับกีฬาฟุตบอลเท่านั้น และในสังคมปัจจุบันก็มีผู้นิยมเล่นการพนันบอลมากยิ่งขึ้น เนื่องจากธุรกิจการพนันมีการปรับตัวที่โต้ตอบต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม ดังจะเห็นได้จาก การพัฒนารูปแบบการเล่นการพนัน การออกราคาต่อรองของเจ้ามือหรือโต๊ะพนันที่ซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้น จนไปถึงการโปรโมทผ่านเว็บไซต์การพนัน และมีการขยายตัวมากในพื้นที่ออนไลน์ เป็นต้น