Author Archives: admin

กติกาของ อุปกรณ์ในการเล่นตะกร้อข้ามตาข่าย

สำหรับ การเล่นตะกร้อประเภทตะกร้อข้ามตาข่ายถือว่าเป็นประเภทที่ได้รับความนิยม มากกว่าประเภทอื่นๆ เพราะมีรูปแบบการเล่นที่สนุกสนาน

และถือว่าเป็นกีฬาพื้นฐานที่แต่ละโรงเรียน ใช้แข่งขันกันเลยทีเดียววันนี้เราจะมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับกติกาของอุปกรณ์ในการเล่นตะกร้อข้ามตาข่ายไปดูกันเลยว่าเป็นอย่างไรบ้าง

 1. สำหรับกติกาของอุปกรณ์แรกคือ ลูกตะกร้อลูกตะกร้อนั้นจะต้องสานด้วยหวาย 6 เส้นขึ้นไปและต้องเป็นรูปทรงกลมขนาดโตวัดโดยรอบไม่น้อยกว่า 16 นิ้วและต้องไม่เกิน 17 นิ้ว น้ำหนักของตะกร้อที่ใช้ในการแข่งขันที่เป็นมาตรฐานก็คือ จะต้องไม่น้อยหรือไม่เบากว่า 170 กรัมและจะต้องไม่หนักกว่า 220 กรัมหากแข่งขันทุกครั้งควรใช้ลูกตะกร้อของคณะกรรมการที่ได้จัดไว้ให้ในสนาม
 2. อุปกรณ์ต่อมาคือตาข่ายตาข่ายนั้นจะต้องทำด้วยด้ายย้อมฝาดเส้นเล็กมีตากว้างยาว 3/4 นิ้วฟุต หรือ 0.01 9 เมตรตาข่ายจะต้อง ถึงให้ตึงจากเสาหนึ่งถึงอีกเสาหนึ่งและจะต้องกว้าง 2 ฟุต 6 นิ้ว หรือ 0.7 เมตร ริมบนของตาข่ายจะต้องห่างจากพื้นสนามตอนจุดกลางสนาม 5 ฟุตหรือ 1.524 เมตรและที่เสาจะต้องสูงจากพื้นสนาม 5 ฟุต 1 นิ้วหรือ 1.55 เมตรตอนบนของตาข่ายติดแถบผ้า สีขาวพับ 2 ขนาดกว้าง 3 นิ้วหรือ 0.07 6 เมตรมีเชือกหรือลวดร้อยกลางตลอดแถบผ้านี้และถึงให้ตึงไว้ให้ได้ในระดับกับหัวเสาทั้งสอง ข้าง
 3. สำหรับสาวสาวจะต้องสูง 5 ฟุต 1 นิ้วหรือ 1.55 เมตร จากพื้นสนามและจะต้องมั่นคงพอที่จะรักษาตาข่ายที่กล่าวไว้ ได้อย่างมั่นคง แล้วจะต้องตั้งอยู่ที่ตรงกับเส้นแบ่งเขต ข้างสนาม การแข่งขันประเภทเดี่ยวจะต้องใช้วิธีหนึ่งวิธีใดที่แสดงให้เห็นว่าเส้นเขตข้างอยู่ใต้ตาข่ายเช่นใช้เสาบางบางหรือวัตถุอันหนึ่งมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1 ½  นิ้วฟุตหรือ 0.038 เมตรไว้ที่เขตข้างให้ตั้งชี้มาทางตาข่าย
 4. และสุดท้ายคือสนาม ในการทำสนามร้านจะต้องมีการ แบ่งเส้นของสนามซึ่งเส้นกลางจะแบ่งสนามออกเป็น 2 ส่วนเท่าๆกันส่วนหนึ่งอยู่ในสนาม ส่งรูปข้างขวาอีกส่วนหนึ่งอยู่ในสนามส่งลูกข้างซ้ายส่วนกว้างของเส้นส่งลูกสั้นและเส้นส่งลูกยาวจะต้องรวมอยู่ในความยาว 13 ฟุตหรือ 3.96 เมตรของสนามส่งลูกและเส้นกว้างของเส้นเขตต่างๆจะต้องรวมอยู่ในความกว้างและความยาวของสนามที่กำหนดไว้

เป็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับกติกาของอุปกรณ์ต่างๆสำหรับกีฬาเล่นตะกร้อข้ามตาข่ายที่เรานำมาฝากในวันนี้ความเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่สนใจในกีฬาชนิดนี้คงจะได้รับประโยชน์จากบทความที่เรานำมาฝากนี้ได้ไม่มากก็น้อย

วิธีการพัฒนาความเร็วของนักกีฬา

ความเร็วถือว่าเป็นทักษะพื้นฐานสำคัญของนักกีฬาอีกประการหนึ่งที่นักกีฬาทุกคนจะต้องมีความเร็วจะได้มานั้นจะต้องขึ้นอยู่กับการฝึกซ้อมไม่กินแล้วจะต้องมีการฝึกซ้อมความเร็วอย่างสม่ำเสมอสำหรับการฝึกซ้อมความเร็วจะต้องพิจารณาถึงตัวแปรของการฝึกซ้อมในด้านต่างๆวันนี้เราจะมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาความเร็วมาฝากไปดูกันเลยว่าเป็นอย่างไร

 1. สำหรับวิธีการพัฒนาความเร็วของนักกีฬาวิธีแรกนั้นเป็นยอดของความหนักของการฝึกซ้อมซึ่งจะนำมาใช้ควรอยู่ระหว่างความหนักต่ำกว่าสูงสุดและความหนักสูงสุดแต่ถ้านักกีฬาต้องการที่จะปรับปรุงเทคนิคทักษะให้ถูกต้องนักกีฬาอาจใช้ความหนักปานกลางและบางครั้งความหนักต่ำกว่าสูงสุดแต่อย่างไรก็ตามผลของการฝึกซ้อมที่ดีจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการฝึกซ้อมใช้ความหนักในการฝึกซ้อมอย่างเหมาะสมการฝึกซ้อมความเร็วควรปฏิบัติหลังจากมีการอบอุ่นร่างกายอย่างเพียงพอและนอกจากนั้นการฝึกซ้อมความเร็วควรปฏิบัติเมื่อร่างกายได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอคือหลังจากวันหยุดหรือวันที่ปฏิบัติการฝึกซ้อมที่มีความหนักต่ำ
 2. ต่อมาคือระยะเวลาการฝึกซ้อมการฝึกซ้อมความเร็วถ้ามีระยะเวลาของการฝึกซ้อมน้อยการฝึกซ้อมจะเป็นผลต่อทางด้านความเร่งความเร็วถ้าระยะเวลาของการฝึกซ้อมสั้นมากและนักกีฬาไม่สามารถก้าวขึ้นไปถึงความเร็วสูงสุดผลที่ได้รับจะเป็นเพียงการปรับปรุงขึ้นของการเร่งความเร็วเพียงอย่างเดียวการฝึกซ้อมจึงควรใช้ทางระยะเวลาการฝึกซ้อมสั้นและระยะเวลาการฝึกซ้อมนานระยะเวลาการฝึกซ้อมนานจะช่วยเพิ่มความเร็วสูงสุดและความอดทนแบบไม่ใช้ออกซิเจนอย่างไรก็ตามเมื่อนักกีฬาไม่สามารถรักษาระดับความเร็วสูงสุดไปได้เป็นผลของความเมื่อยล้าการฝึกซ้อมกีฬา
 3. ต่อมาเป็นปริมาณการฝึกซ้อมการฝึกซ้อมความเร็วนั้นจะเป็นปกติจะก่อให้เกิดความเครียดของระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นปริมาณการฝึกซ้อมที่นำมาจึงควรเป็นปริมาณต่ำในปริมาณการฝึกซ้อมจะขึ้นอยู่กับความหนักของการฝึกซ้อม
 4. ความหนักของการฝึกซ้อมปกติปริมาณการใช้พลังงานขณะฝึกซ้อมความเร็วต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการฝึกซ้อมความอดทนและอย่างไรก็ตามเมื่อคิดปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยเวลาจะพบว่ามีค่าสูงกว่าหลายประเภทการฝึกซ้อมซึ่งจะช่วยให้อธิบายได้ว่าทำไมความเมื่อยล้าจึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในการฝึกซ้อมความเร็วด้วยเหตุนี้การฝึกซ้อมในแต่ละครั้งนักกีฬาควรปฏิบัติการออกกำลังกายที่มีความหนักสูงสุดเพียงจำนวน 5-6 ครั้งและมีความบ่อย 2-4 ครั้งต่อสัปดาห์

การฝึกทักษะความเร็วจะต้องปฏิบัติตามระดับความยากง่ายของวิธีการ ซึ่งจะแตกต่างกันตามรูปแบบของการเคลื่อนไหวความสมดุลของร่างกายและการปรับให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีและต้องปฏิบัติอย่าให้ร่างกายได้รับความบาดเจ็บจะดีที่สุด

ความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอล

กีฬาบาสเกตบอลถือเป็นกีฬาที่มีชื่อเสียงและเป็นกีฬาที่ มีผู้คนนิยมเล่นไม่ออกเพราะกีฬาบาสเกตบอลนั้น เป็นกีฬาที่เล่นแล้วสนุกสนานได้ออกกำลังกายเคลื่อนไหวทุกส่วนเป็นอย่างดีและยังบรรจุเข้าในหลักสูตรของการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานในประเทศไทยอีกด้วยวันนี้เรามีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอลมาฝากไปดูกันเลยว่าเป็นอย่างไร

หากพูดถึงประวัติความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอลจะเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ.1897 ที่ครูสอนวิชาพละศึกษา ที่ชื่อว่า Dr.Jame A.Naismith จาก The International Y.M.C.A. Training School ที่รัฐ Massachusetts ซึ่งได้รับให้คิดค้นกีฬาที่สามารถจะเล่นในร่มได้และต้องเป็นกีฬาที่มีความเหมาะสมเพราะเป็นช่วงฤดูหนาวจึงให้เล่นในร่ม เขาจึงได้พยายามที่จะดัดแปลกีฬาที่เล่นกันอยู่แล้ว โดยที่เขาได้ดัดแปลกีฬาเบสบอลกับกีฬาอเมริกันฟุตบอลเข้าด้วยกัน และได้จัดให้มีการเล่นขึ้นซึ่งการเล่นครั้งแรกเขาได้นำตะกร้าและลูกฟุตบอลมาใช้เป็นอุปกรณ์ในการเล่นกีฬาที่เขาได้คิดค้นขึ้นนี้ เขาได้นำตะกร้าไปแขวนไว้ที่ข้างผนังของห้องจากให้ให้นักกีฬานำลูกบอลมาโยนให้เขาตะกร้าให้ได้ แต่สมัยนั้นได้แบ่งผู้เล่นออกเป็นข้างละ 7 คน โดยแข่งกันในพื้นที่สนามเล็กๆ เท่านั้น และในการเล่นครั้งแรกนั้นผลปรากฏว่า ผู้เล่นเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและตื่นเต้นแต่ตอนนั้นการเล่นยังขาดความเป็นระเบียบอยู่ มีการปะทะกันรุนแรงเช่นการเตะการชนกันและการผลักกัน ถือว่าเป็นการใช้ความรุนแรงจะมา Dr.Jeme แล้วตั้งกติกาการเล่นขึ้นมาเพื่อป้องกันความรุนแรง ห้ามพูดเล่นปะทะเนื้อต้องตัวกันและก็ได้วางกฎระเบียบไว้ 4 หลักใหญ่ๆคือ

 1. นักกีฬาที่ครอบครองลูกบอลนั้นจะต้องอยู่กับที่ ห้ามเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ไปไหน
 2. ประตูที่ใช้เล่นหรืออยู่ตะกร้าจะต้อง มีอยู่เหนือศีรษะของนักกีฬาที่เข้าเล่น แล้วก็มีอยู่ขนานกับพื้นเสมอ
 3. หากนักกีฬาคนไหนถือลูกบอลอยู่ สามารถครองบอลไว้นานเท่าไหร่ก็ได้ โดยคู่ต่อสู้ไม่มีสิทธิ์ที่จะถูกเนื้อต้องตัวผู้ที่ถือบอลอยู่
 4. หากมีการใช้ความรุนแรงในการเล่นกีฬาเด็ดขาด

และเขาก็ยังจะปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบให้ดีขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะให้ได้มากที่สุด และก็ได้เปลี่ยนตัวผู้เล่นเป็นฝ่ายละ 5 คนเพื่อให้เหมาะสมกับเนื้อที่สนามและยังได้เขียนกติกาไว้อีกจำนวน 13 ข้อขึ้นมาใหม่และยังใช้จนถึงกระทั่งทุกวันนี้

สำหรับความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอลเป็นประวัติคร่าวๆที่เรานำมาฝากบอกว่าผู้ที่สนใจจะได้ความรู้จากข้อมูลที่เรานำมาฝากในวันนี้ไม่มากก็น้อย

เรียนรู้กฎของการเล่นบาคาร่าอย่างถูกต้อง

ในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ไพ่ที่นำมาเล่นกันมากที่สุดนั่นก็คือบาคาร่าซึ่งมีทั้งการเล่นแบบออนไลน์และแบบคาสิโนใหญ่ๆไพ่บาคาร่าเป็นไพ่ที่มีคนชอบเข้ามาเล่นกันมากที่สุดรวมไปถึงเข้านอนเล่นจนถึงขั้นที่สร้างเป็นอาชีพของตนเองได้เช่นเดียวกัน

ซึ่งไพ่บาคาร่าหรือผ้าต่างๆก็จะมีกฎของการเล่นอยู่ด้วยเช่นกันรวมไปถึงไพ่บาคาร่าเองทั้งคาสิโนออนไลน์และคาสิโนใหญ่ๆที่เป็นแบบโต๊ะให้เล่นก็จะมีกฎของการเล่นบาคาร่าด้วยเช่นกัน ซึ่งกฎของบาคาร่านะเนี่ยจะเป็นกรดสำหรับไพ่ซึ่งไพร่ของบาคาร่าจะต้องเป็นไพ่ที่มีหน้าไพ่เป็น 10s ขึ้นไปและไพ่จะทำการถูกตัดและถูกวางในจำนวน 16 ใบจากด้านล่างของตลับและไม่ให้คัตเตอร์ปรากฏขึ้นก็จะมีการเปลี่ยนเจ้ามือในการเดิมพันเช่นเดียวกันซึ่งผู้เล่นจะต้องมีการทำการเดิมพันว่ารากต่อไปนี้จะออกเป็น ผู้เล่น เจ้ามือ หรือจะออกเสมอ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับตารางการเล่นที่คุณได้เข้าร่วมในการเล่นนั่นเอง

เมื่อการเดิมพันบาคาร่าสิ้นสุดลงเจ้ามือจะทำการแจกไพ่ 2 ใบให้กับผู้เล่นและไพ่ 2 ใบให้กับเจ้ามือเองและไพ่ของฝั่งไหนออกมาและมีแป้งสูงกว่ากันฝ่ายนั้นจะเป็นฝ่ายชนะอย่างเช่นเมื่อเจ้ามือแจกไพ่แล้วไพ่ในมือของผู้เล่นนั้นมีอยู่ 6 แต้มแต่ไพ่ในมือเจ้ามือมีอยู่ด้วยกัน  8 แต้มในโลกนี้ก็จะถือว่าเจ้ามือเป็นคนได้เงินไปและถ้าหากว่าพูดเล่นทำการแทงว่าเจ้ามือจะเป็นฝ่ายชนะผู้เล่นคนนั้นก็จะได้รับเงินเพิ่มเป็นอีกหนึ่งเท่าหรืออย่างเช่นเราลงวางเงินอยู่ที่ 50 บาทไพ่ของเจ้ามือจะเป็นผู้ชนะแต่ผลออกมาแล้วเจ้ามือชนะจริงๆเราก็จะได้เงินเพิ่มเป็นอีกหนึ่งเท่าจากเงิน 50 บาทที่เราลงทุนไปก็จะได้กลับคืนมาเป็น 100 บาท

แต่ถ้าหากเราวาง 100 บาทก็จะได้เป็น 200 บาทแต่ถ้าหากว่าตานั้นผลออกมาคือเสมอเราจะได้เงินแค่ครึ่งเดียวนั่นก็คือเราลง 50 บาทเราจะได้กลับมา 25 บาทเราลง 100 บาทเราจะได้กลับมา 50 บาทนั่นเอง ซึ่งในบางกรณีเจ้ามือหรือผู้เล่นอาจได้รับไพ่ใบที่ 3 เข้ามาโดยจะมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ในกรณีที่ผลรวมของผู้เล่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่ากับ 5 หรือน้อยกว่าผู้เล่นจะสามารถเรียกได้เพิ่มขึ้นมาอีก 1 ใบหากจำนวนรวมแล้วมากกว่า 5 ผู้เล่นจะอยู่ใกล้และในทางกลับกันหากผู้เล่นทำการอยู่ในไพ่เจ้ามือจะแจกไพ่ให้แก่ฝ่ายที่มีแต้มโดยรวมแล้วที่ได้ 5 แต้มหรือได้น้อยกว่า 5 แต้มนั่นเอง

การพนันฟุตบอล วัฒนธรรมแฟนบอลในสังคมสมัยใหม่

  เมื่อกีฬาฟุตบอลกลายมาเป็นธุรกิจ กระแสความนิยมในฟุตบอลก็ลุกลามไปทั่ว ความชื่นชอบฟุตบอลที่เต็มไปด้วยสีสัน และความบันเทิง ก็มีการเปลี่ยนสถานะจาก “ผู้ชม” มาเป็น “แฟนบอล”  มีความใกล้ชิด และมีความรู้สึกผูกพันกับทีมสโมสรและนักฟุตบอลที่พวกเขาชื่นชอบ

Continue reading

SBOBET Online เว็บไซต์พนันบอลออนไลน์ ที่ใครๆ ก็ต้องพูดถึง

ทางเข้า SBO

หากกล่าวถึงการพนันกีฬาออนไลน์แล้ว แน่ๆว่าทุกท่านจะต้องนึกถึงชื่อ SBO เว็บพนันบอลออนไลน์ที่ไม่ได้มีแต่บอลแค่นั้น มีกีฬาชนิดต่างๆ หลายประเภทเช่น ฟุตบอล, เทนนิส, บาสเก็ตบอล, อเมริกันฟุตบอล, กอล์ฟ, ขี่ม้า และอีกมากมายหลายรายการ นอกจากเกมกีฬาแล้วยังมี Casino ไว้ให้บริการร่วมสนุกกันอีกด้วย

ทั้งนี้จึงมั่นใจได้เลยว่าเว็บไซต์ SBO Mobile คือหนึ่งในผู้ให้บริการในการเดิมพันออนไลน์ที่ดีที่สุดอย่างแน่นอน ด้วยความเชี่ยวชาญกว่า 14 ปี ที่เปิดให้บริการในด้านนี้ รวมทั้งรางวัล “ผู้ดำเนินการในเอเชียยอดเยี่ยมแห่งปี” (Asian Operator of The Year Award) ในพิธีมอบรางวัล eGaming Review จัดอันดับให้ SBO Asia อยู่อันดับ 11 จากทั้งหมด 50 บริษัทผลิตและจัดการเกมส์ออนไลน์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในวงการเกมส์ออนไลน์สำหรับปี 2554

แล้วทำไม สโบเบ็ต ถึงเป็นเว็บไซต์แรกๆ ที่จะต้องคิดถึงเมื่อพูดถึงการแทงบอลออนไลน์ นั้นก็เพราะว่า SBOBET Online เป็นเว็บไซต์ที่มั่นคง มีการเปิดให้บริการอย่างถูกกฎหมาย เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก จากการเป็นผู้สนับสนุนหลักให้กับเหล่า ทีมฟุตบอลชั้นแนวหน้าของทีมในอังกฤษอย่าง สวอนซี ซิตี้, เวสต์แฮม ยูไนเต็ด, เซาแทมป์ตัน, ฮัลล์ซิตี้และนอริช ซิตี้ สำหรับฤดูกาล 2013-2014 และ SBO ยังเป็นผู้ช่วยเหลือหลักในการจัดการประชุมนานาชาติด้านธุรกิจฟุตบอล Soccerex Asian Forum ที่จัดขึ้นครั้งแรกในเอเชีย ณ ประเทศสิงคโปร์ อีกด้วย

รวมทั้งด้านการให้บริการของ SBO Mobile
– มีราคาต่อรองที่ดีที่สุด รวมทั้งราคาค่าน้ำหลากหลายราคาให้เลือกเล่นพนัน
– มีระบบการคิดผลการเดิมพันที่เร็วที่สุด จบเกมคิดผลในทันที
– มีกีฬา เกมส์ คาสิโน ทุกแบบไว้ค่อยให้ได้ร่วมสนุกสนาน
– มีระบบที่รองรับทุกอุปกรณ์การใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น PC, Desktop, iPhone, Android รวมทั้งบราวเซอร์ Chrome, Firefox, IE และ Safari ทำให้สมาชิกสะดวกต่อการใช้งาน
– มีระบบ แชท ไว้ค่อยช่วยเหลือสมาชิกที่มีคำถามไว้ค่อยบริการตลอด 24 ชม.
– มีระบบความปลอดภัย ที่ไว้วางใจได้ทั้งเรื่องการเงิน และข้อมูลทุกอย่างของสมาชิก
– มี Promotionไว้ให้สมาชิกทุกท่านได้ร่วมสนุกอีกมากมาย

– ทุกคนอาจจะสับสนว่าทำไหมเว็บไซต์ SBOBET Online มีมากมายหลายชื่อหลายผู้ให้บริการ
เว็บไซต์เหล่านั้นต่างเป็นเว็บไซต์ที่เป็นตัวแทน(เอเยนซี่) โดยตรงจาก SBO Mobile ซึ่งจะมีชื่อต่างกันออกไปแต่ก็เป็นตัวแทนจาก SBO โดยตรงเช่นกัน
– จากนั้นถามว่าเว็บไซต์นั้นๆต่างกันไหม แล้วต่างกันยังไง
เว็บเหล่านี้มีความต่างหลักๆ เลยคือด้านการให้บริการที่ต่างกัน ด้านโปรโมชั่น และที่สำคัญเลยคือด้านความปลอดภัยทั้งข้อมูลส่วนตัวของเรา และความปลอดภัยทางด้านการเงินก็ตาม

ประวัตินักเตะ Leroy Johan Fer เลรอย เฟอร์

Leroy Johan Fer เลรอย เฟอร์ เกิดเมื่อวันที่ 5 มกราคม 1990 เป็นนักฟุตบอลชาวฮลแลนด์ เกิดที่เมือง Zoetermeer ทางตอนใต้ของประเทศฮอลแลนด์ เล่นในตำแหน่งกองกลาง Continue reading

ประวัตินักเตะ Aleksandar Dragovic อเล็กซานเดอ ดราโกวิช

SBO

Aleksandar Dragovic อเล็กซานเดอ ดราโกวิช เกิดเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 1991 เป็นนักฟุตบอลชาวออสเตรีย ปัจจุบันเล่นให้กับทางสโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ หลังยืมตัวมาจากเลเวอร์คูเซ่น Continue reading

ประวัตินักเตะ Juan Sebastián Verón ฆวน เซบาสเตียน เวรอน

SBO

Juan Sebastián Verón ฆวน เซบาสเตียน เวรอน เกิดเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ปี1975 เป็นนักฟุตบอลชาวอาร์เจนติน่า เล่นในตำแหน่งกองหลัง และยังทำหน้าที่ให้กับสโมสร Estudiantes de La Plata ในตำแหน่งผู้อำนวยการกีฬา Continue reading